SZUKAJ WOLNYCH MIEJSC

data przyjazdu

data wyjazdu

Letni Pałac Lubomirskich w Rzeszowie

Ród książęcy Lubomirskich herbu Szreniawa był mocno związany z Rzeszowem. W tym mieście też wybudowana została letnia rezydencja rodu, będąca dziś jednym z najbardziej reprezentatywnych zabytków Rzeszowa – Letni Pałac Lubomirskich. Pałac mieści się w pobliżu Zamku, który niegdyś także należał do rodziny Lubomirskich.
 

Prace nad rezydencją rozpoczęto w latach 90. XVII wieku. Miała stanowić element planu kompleksu ogrodowego, mieszczącego się w pobliżu Zamku. Budowla prawdopodobnie została zaprojektowana przez słynnego architekta pochodzenia niderlandzkiego, który zaprojektował także m.in. część budynków w warszawskich Łazienkach – Tylmana z Gameren. W połowie XVIII wieku pałac został przebudowany według projektu K.H. Wiedemanna, dzięki czemu spełniał funkcje rezydencji służącej czasowym pobytom w stylu odpowiadającym ówczesnej modzie – maison de plaisance. Ostatecznie rezydencja została sprzedana przez Franciszka Lubomirskiego i przechodziła w ręce kolejnych rodzin – Kostheimów oraz Nieciów, ostatecznie zaś była dzierżawiona instytucjom publicznym. W latach 1936-1937 roku rezydencja służyła jako siedziba dowództwa 10. Brygady Kawalerii z płk. Stanisławem Maczkiem na czele. Obecny kształt i wygląd pałacu to efekt gruntownego odrestaurowania, które miało miejsce w latach 1981-1985.
 

Pałac jest późnobarokową rezydencją, z elementami rokoko, zbudowaną na planie litery „H”. Sam budynek jest względnie nieduży. Szczególną jego ozdobę stanowią popiersia członków rodziny Lubomirskich przedstawione w strojach senatorskich., które wykonano w połowie XVIII w. Początkowo pałac zwany był „teatrzykiem”, gdyż w największym z dwukondygnacyjnych pomieszczeń znajdowała się scena, na której odbywały się spektakle dla gości. Obecnie wnętrze nie przypomina wersji pochodzącej z pierwotnego projektu, gdyż zostało zniszczone w wyniku pożaru, po którym nie zdecydowano się na odtworzenie wcześniejszego rozkładu.
 

Obecnie właścicielem Letniego Pałacu Lubomirskich jest Uniwersytet Rzeszowski, który w budynku umieścił katedrę informatyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Wcześniej w Pałacu funkcjonowała filia Akademii Muzycznej w Krakowie, a w latach 2002-2006 – Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Trwają dyskusje nad możliwością przywrócenia siedziby dawnym właścicielom, tj. rodzinie Nieciów.

 
HOTRES : String could not be parsed as XML