SZUKAJ WOLNYCH MIEJSC

data przyjazdu

data wyjazdu

„Popijarskie” I Liceum Ogólnokształcące

W 1642 roku w Polsce pojawił się Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, tj. Zakon Szkół Pobożnych, którego członkowie potocznie zwani byli „pijarami”. Zakon ustanowiony został przez papieża Grzegorza XV w 1621 roku. Jego potoczna nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa „pius”, które oznacza pobożność („Scholae Piae” oznacza „Szkoły Pobożne”) oraz od hasła zakonu, jakim było „Pietas et Litterae”, czyli „Pobożność i Nauka”. Pijarzy prowadzili przede wszystkim działalność oświatową, zakładali więc szkoły i zajmowali się wychowaniem dzieci i młodzieży.

Jednym z ośrodków pijarskich był sam Rzeszów. Tam w latach 1644-1649 powstał kościół oraz klasztor zakonu, które pierwotnie budowane były z inicjatywy księżnej Ostrogskiej-Zasławskiej dla zakonu Benedyktynek. Fundatorka zmarła jednak w 1644 roku, więc prace przerwano, ale jedynie do 1645 roku, gdy Jerzy Sebastian Lubomirski postanowił sprowadzić na to miejsce pijarów. Wybitny projektant Tylman z Gameren dokonał przebudowy kompleksu na przełomie XVII i XVIII wieku. Budowla jest obecnie okazałą zabudową w stylu późnobarokowym. W późniejszych latach była rozbudowywana i powiększana o kolejne skrzydła.

Do 1786 roku pijarzy prowadzili w Rzeszowie szkołę, przekształconą w Rzeszowskie Kolegium Pijarów. W późniejszych latach, podczas austriackiej okupacji, budynki przeznaczono do świeckich celów, ale związanych z oświatą – w miejscu kolegium powstało Carsko-Królewskie Wyższe Gimnazjum. W 1938 roku w jego miejsce powołano I Państwowe Gimnazjum i Liceum, nazwane imieniem wybitnego pijara ks. Stanisława Konarskiego, który w latach 1737-1738 był wykładowcą w Kolegium. Wówczas do tej cieszącej się prestiżem szkoły uczęszczał m.in. gen. Władysław Sikorski. Po II wojnie światowej szkołę przemianowano na I Liceum Ogólnokształcące, którym jest do dziś i funkcjonuje jako jedno z najstarszych liceów w Polsce. W 1984 roku Liceum otrzymało Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

HOTRES : String could not be parsed as XML