SZUKAJ WOLNYCH MIEJSC

data przyjazdu

data wyjazdu

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administrator jest administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926). Polityka prywatności dotyczy wszystkich świadczonych przez Administratora usług w ramach Serwisu. Administrator stosuje procedury zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanemu udostępnieniu danych osobowych. Administrator wprowadził i wykorzystuje stosowne procedury i systemy zabezpieczające. Techniczne i fizyczne ograniczenia prób dostępu do danych osobowych oraz ich wykorzystania. Do zgromadzonych przez Administratora danych osobowych dostęp posiada jedynie Administrator oraz upoważnieni przez niego pracownicy, którym jest on niezbędny do świadczenia oferowanych usług.

Administrator gromadzi następujące dane osobowe:

imię i nazwisko,
adres mailowy,
numer telefonu,
preferencje dotyczące rezerwacji
i inne informacje potrzebne w celu przetworzenia, dokonania i potwierdzenia rezerwacji.
Administrator może także przetwarzać dane dotyczące komputera użytkownika, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, i (w przypadku użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych) Unikatowy Numer Identyfikacyjny, system operacyjny, wersja aplikacji oraz długość/szerokość geograficzna jedynie dla celów wynikających z niniejszego Regulaminu.

Zgromadzone dane osobowe Administrator przekazuje Wynajmującemu w celu realizacji dokonaniem przez Klienta rezerwacji oraz zawarcia umowy najmu samochodu. Administrator przekazuje osobom trzecim dane osobowe jedynie za wyraźną zgodą udzielona przez osobę, której te dane dotyczą.

Administrator przekazuje lub ujawnia dane osobowe instytucjom rządowym lub organom ścigania, jeżeli jest to konieczne i niezbędne ze względu na przepisy prawa, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.

Każdy Klient ma prawo do wglądu dotyczących jego danych osobowych w każdej chwili.

W przypadku dokonania weryfikacji, usunięcia lub zmiany danych osobowych dotyczących

Klienta, należy skontaktować się z Administratorem na podany adres: kontakt@resapart.pl

Administrator ma prawo do zmiany sposobu zbierania, przekazywania i przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji zgodnie z własnym uznaniem, lecz jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu. W tym wypadku Administrator dokona modyfikacja niniejszych postanowień oraz poinformuje w stosownym komunikacie na stronie internetowej www.resapart.pl o wprowadzonych zmianach.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

dokonania rezerwacji wybranej przez Klienta oferty najmu samochodu osobowego,
przesyłania informacji, newsletterów i innych informacji handlowych zgodnie z warunkami Regulaminu.
Zarejestrowane znaki handlowe, znaki towarowe i inne oznaczenia graniczne identyfikujące dany podmiot, nazwy właścicieli oraz tekst i obrazy chronione prawem autorskim co do zasady nie są zamieszczane ze stosowną adnotacją na stronie ww.resapart.pl o ich ochronie. Jednakże brak tego rodzaju informacji nie oznacza, że te oznaczenia i dane należą do użytku publicznego w kontekście regulacji prawnych dotyczących znaków handlowych lub regulacji prawa autorskiego.

Administrator ma prawo do korzystania z pomocy zewnętrznych usługodawców, m.in. administratorów danych. Wówczas podmioty te traktowane są jako strona trzecia i podlegają wytycznym Administratora oraz przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.

HOTRES : String could not be parsed as XML