SZUKAJ WOLNYCH MIEJSC

data przyjazdu

data wyjazdu

Rynek oraz Ratusz miejski na Starym Mieście

Znajdujący się na starówce Rynek położony jest na nierównomiernym czworoboku, co jest wynikiem rozbudowania pierwotnej jego wersji. Odbudowanie Rynku było konieczne, gdyż w wyniku wielkiego pożaru, który miał miejsce w 1842 roku, wszystkie domy na rynku zostały całkowicie spalone. Dawną drewnianą zabudowę zastąpiono nową, niekiedy nadając jej bardziej nowoczesny charakter. Obecnie część budynków jest jednak zaniedbana i nie stanowi ozdoby rynku.

Rynek, w przeciwieństwie do jego możliwości, był nieduży – miasto otrzymało wiele przywilejów i już od XIV wieku rozwijało się handlowo, konieczne więc było stworzenie przestrzeni do magazynowania produktów. W efekcie powstał pod nim system podziemnych piwnic i korytarzy, który przetrwał wielki pożar z połowy XIX wieku i obecnie stanowi wielką atrakcję Rzeszowa. Podczas dalszych prac restauracyjnych odkryto, że nie tylko pod rynkiem znajduje się sieć korytarzy i piwnic, składająca się obecnie na Podziemny Szlak Turystyczny, ale również murowane korytarz prowadzące poza obręb miasta. Jeden z nich, powstały prawdopodobnie w XVII wieku i prawdopodobnie łączył Rynek z Zamkiem. Podziemne korytarze i piwnice, przez lata niezabezpieczane, przyczyniły się do osuwania się niektórych budowli. Dopiero uratowanie ich w latach 70. XX wieku pozwoliło na rozpoczęcie prac rewaloryzacyjnych „na powierzchni”, czyli na samym Rynku.
Największą i najbardziej znaną budowlą Rynku jest Ratusz, który znajduje się w narożu zachodniej pozbawionej innych zabudowań pierzei. Również ten budynek powstał z inicjatywy dawnego właściciela Rzeszowa – Mikołaja Spytka Ligęzy. Miało to miejsce prawdopodobnie przed 1591 roku. Po dwustu latach ratusz został przebudowany na styl klasycystyczny, a pod koniec XIX wieku został gruntowanie przebudowany oraz rozbudowany i w tej formie pozostaje do dziś. Obecnie mieści się tam Urząd Miasta i Prezydenta.

Jedną z ciekawostek Rynku jest znajdująca się w jego centrum studnia. To tutaj od XVI wieku prawdopodobnie mieściła się faktyczna studnia miejska. Na jej ślad natrafiono na początku XXI wieku podczas prac archeologicznych – pod płytą rynku odnaleziono pozostałości około 13-metrowej studni. Dziś zrekonstruowana studnia jest rozpoznawalnym miejscem spotkań.

HOTRES : String could not be parsed as XML