SZUKAJ WOLNYCH MIEJSC

data przyjazdu

data wyjazdu

Synagoga Nowomiejska

Synagoga Nowomiejska jest jedną z najstarszych zachowanych synagog w województwie podkarpackim. O jej wartości świadczy fakt wpisania do krajowego rejestru zabytków nieruchomych (nr 1021) w 1978 roku, czyli wcześniej, niż druga ze znajdujących się w Rzeszowie synagog, tzw. Staromiejska. Synagoga Nowomiejska jest, ze względu na swój rozmiar, zwana Dużą, a także Nową Szkołą.

Synagoga powstała na przełomie XVII i XVIII wieku, za pozwoleniem Hieronima Andrzeja Lubomirskiego, wydanym w 1686 roku. Mimo zgody wzniesiono ją dopiero w latach 1705-1712, w oparciu o projekt włoskiego architekta Jana Chrzciciela Belotti. Jej dawna postać jest znana dzięki pochodzącemu  z 1762 roku rysunkowi autorstwa K.H. Wiedemanna. Podobnie jak duża część miasta Synagoga Nowomiejska uległa zniszczeniu w wielkim pożarze w 1842 roku, po którym zmieniony został jej dach. Nie zmieniano już jej wyglądu i kształtu aż do okresu II wojny światowej, gdyż wymagała jedynie remontów i odrestaurowania, co nie wpływało znacznie na jej zabudowę.

W czasie okupacji hitlerowcy zdewastowali synagogę tworząc w jej wnętrzu stajnię dla koni oraz magazyn, a ostatecznie podpalając ją w 1944 roku, w wyniku czego popękały jej ściany, zawaliło się sklepienie i zniszczeniu uległy elementy łączące attykę. Przed zupełnym wyburzeniem ochroniła budynek Kongregacja Wyznania Mojżeszowego, dzięki której w latach 1954-1965 odbudowano synagogę bez konieczności rozbiórki. Jak argumentowali członkowie kongregacji, odbudowę umożliwiły m.in. grube mury, które świadczyły o obronnym charakterze budowli.

Obecny kształt synagogi odbiega jednakże od jej pierwotnego kształtu, podczas ostatniego remontu nadbudowano bowiem dodatkową kondygnację na dachu, co znacząco zmieniło jej kształt. Także niewiele zostało zachowane z pierwotnego wyposażenia synagogi. Zmieniona została nie tylko forma architektoniczna synagogi, ale także funkcja – obecnie w synagodze mieści się siedziba Biura Wystaw Artystycznych, Związek Polskich Artystów, Malarzy i Grafików, a także dom pracy twórczej Związku Polskich Artystów Plastyków. Mieści się w niej także kawiarnia.

HOTRES : String could not be parsed as XML