SZUKAJ WOLNYCH MIEJSC

data przyjazdu

data wyjazdu

Synagoga Staromiejska

Rzeszowska synagoga jest jedną z najstarszym spośród znajdujących się w województwie podkarpackim. Jest mniejsza od drugiej synagogi znajdującej się w tym mieście, dlatego zwana jest Małą lub Starą Szkołą. W 1987 roku została wpisana na listę krajowego rejestru zabytków nieruchomych (nr 1157), co potwierdza jej unikalną wartość i znaczenie.

Synagoga została wybudowana prawdopodobnie w 1610 roku, najpewniej w miejsce dawnej, drewnianej. Była to jedna z pierwszych realizacji projektu nowego typu synagog, który stawał się wówczas popularny. W swojej historii przeżyła kilka pożarów, m.in. wielki pożar w 1842 roku, który strawił większą część miasta, za każdym razem jednak odbudowywano synagogę, niekiedy zmieniając jej kształt lub powiększając. Także tuż po wybudowaniu została zburzona w wyniku najazdu Jerzego III Rakoczego, który w 1657 roku splądrował i spalił Rzeszów.

Synagoga została zniszczona w czasie II wojny światowej, a w 1945 roku zawaliły się sklepienia opuszczonej synagogi. W 1953 roku wykonano nowy projekt synagogi, który nie został jednak poprzedzony badaniami archeologiczno-historycznymi, jej wygląd jest więc niezwiązany z pierwotnymi wersjami. Podczas prac uległo zniszczeniu także cenne, stare cmentarzysko żydowskie, na którym odnaleźć można było dawne, bo pochodzące z połowy XVI wieku tablice nagrobne, zwane macewami. Nie zostało też zachowane nic z pierwotnego wyposażenia synagogi. Jedynie w narożniku północno-zachodnim znajduje się nieduża zwieńczona gzymsem baszta, która została wybudowana w drugiej połowie XVIII wieku i jest śladem po obronnych zabudowaniach miasta.

Obecnie w budynku mieści się siedziba Ośrodka Badań Historii Żydowskiej, który zajmuje się poszukiwaniami archiwalnymi. Wnętrze nie jest udostępnianie zwiedzającym. Na ścianie synagogi umieszczona jest tablica pamiątkowa, która poświęcona została żydowskim ofiarom Holocaustu – zawiera werset „Bym mógł dniem i nocą opłakiwać zabitych, córy mojego ludu” (Jer. 8:23).

 

HOTRES : String could not be parsed as XML