SZUKAJ WOLNYCH MIEJSC

data przyjazdu

data wyjazdu

Zamek w Rzeszowie

Jednym z cenniejszych zabytków Rzeszowa jest mieszczący się w miejscu dawnej rezydencji Lubomirskich Zamek. W powstałej ponad 100 lat temu, bo wybudowanej w latach 1902-1906 budowli, mieści się obecnie rzeszowski sąd okręgowy. Historia Zamku pamięta również czasy, gdy utworzono w nim więzienie – podczas II wojny światowej przytrzymywano tu jeńców skazanych na śmierć, a następnie straconych na terenie Zamku przez hitlerowców. Więzienie funkcjonowało do 1981 roku i mieściło się w nim również miejsce tortur oraz egzekucji dokonywanych na działaczach antykomunistycznych oraz członkach ruchu oporu.

W tym samym miejscu znajdował się niegdyś dwór obronny, należący do Mikołaj Spytka Ligęzy, kasztelana czchowskiego i sandomierskiego, będącego ówczesnym właścicielem Rzeszowa. Po jego śmierci w 1637 r. właścicielem zamku został Jerzy Sebastian Lubomirski, herbu Szreniawa, który był mężem córki Mikołaja Ligęzy – Konstancji. Nowy właściciel, w przeciwieństwie do poprzedniego, nie przykładał starań do renowacji Zamku i dbania o jego dobry stan, co doprowadziło do zaniedbania zamku. Ataki wrogich wojsk, które tymczasowo przejmowały budowlę, także istotnie przyczyniały się do jej zniszczenia. Zamek pozostał jednak w rękach rodziny Lubomirskich i, z powodu wzrostu strategicznego znaczenia budowli, pod koniec XVII wieku zdecydowano się przystąpić do jej rozbudowy. Nie uchroniło to Zamku przed kolejnymi, wojennymi plądrowaniami, ani przed pożarem, który w 1735 r. silnie uszkodził budowlę. Od tamtej pory rezydencja była wielokrotnie przebudowywana i remontowana, aż do początku XX wieku, gdy z powodu wad konstrukcyjnych niemal w całości została wyburzona. Dzisiejszy Zamek nawiązuje do pierwotnej wersji budynku, a z oryginalnej budowli pochodzą wieża bramowa oraz wieżyczki bastionów.

Zamek w Rzeszowie, który dziś jest dostępny dla turystów, to w zasadzie nowa budowla powstała w miejsce ważnego, choć przez wiele lat zaniedbywanego zamku, który miał pełnić funkcje obronne. W ostatnich latach rozważane są plany utworzenia turystycznego szlaku „Śladami konfederatów barskich”, na którym Zamek w Rzeszowie byłby jedną z ważniejszych atrakcji. To miejsce ma także szansę stać się siedzibą muzeum okręgowego, co pozwoliłoby na wyeksponowanie przechowywanych w magazynach okazów, jednak do tego może dojść dopiero po znalezieniu lub wybudowaniu nowej siedziby dla sądu okręgowego.

HOTRES : String could not be parsed as XML